Kule Vinç Genel Kullanım Talimatları / OPERATÖR GENEL BİLGİ

Kule Vinç Genel Kullanım Talimatları / OPERATÖR GENEL BİLGİ

ÖNCE GÜVENLİK - İŞ EMNİYETİ

1.       Kule Vincin kullanma ve çalışma sistemleri üzerinde değişiklik kesinlikle yapılmamalıdır. Kule Vinç montajında ve kullanımında, talimatların dışına çıkılmamalıdır.

2.       Kule Vincin kaldırma kapasitesine uygun yükleri, uygun şekilde kaldırınız. Bunlarla ilgili doğru limit switchleri kullanınız.

3.       Yükleri daima vinç kancasının Şa’külünde kaldırın, Boom’a yan yük vermeyiniz.

4.       Tekerler üzerinde hareketli vagon, araba vb. yükü, vinç kancası ile çektirmeyin veya sürüklemeyin.

5.       Zemine tespit edilmiş herhangi bir nesneyi, vinç kancası ile çektirmeyin, veya sökmeye çalışmayın.

6.       Çalışmaya başlamadan önce vinç çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum olmamalı. Gerekli kontroller yapılmalıdır.

7.       Vinç Operatörü, kaldıracağı yükü görerek kaldırmalı. Bu imkan yok ise sadece bu işi bilen bir kişi tarafından operatöre işaret verilmelidir.

8.       Rüzgar hızına dikkat edilmelidir, Rüzgar hızı saatte 40 Km/h olduğunda, çalışma durdurulmalıdır.

9.       Çalışma sonunda, vinç park edildiğinde kaldırma kancasına bağlı olarak yük bırakılmamalıdır.

10.   Çalışma sonunda (paydos), kaldırma kancasını en üst noktaya kadar çekilecek, Kanca arabası (şaryo) Operatör kabinine en yakın noktaya alınacak.Vinç ray üzerindeki park noktasına alınacak. Boom kilitlenmeyecek.Vinç ray üzerinde ise, her vardiya sonunda, kelepçeleri ile raylara bağlanacaktır. Çalışma sonunda, (paydos) vincin elektiriği kesilecektir.

11.   Halatlar, tamburlar, makaralar, kaldırma kancası, fren balataları, yük kaldırma sapanları devamlı kontrol edilecek.Gerek vincin montajı süresinde gerekse vinç ile çalışma anında, ilgili tümpersonelin, gerekli koruyucu malzemeleri (Emniyet kemeri, baret, eldiven) vb. kullanmalıdırlar.

12.   Vinç elektrik donanımı ve elektrik kabloları; sık sık dikkatlice kontrol edilmelidir.

13.   Gerek montajda, gerekse kule vinç ile yapılan çalışmalarda, EMNİYET KURALLARI’ na uymayan koşullarda ve uygun olmayan malzeme ile (sapan, kilit) kesinlikle çalışmayınız.


 

Kule Vinç Günlük Bakım

 

1.       Bütün motorların frenini kontrol ediniz, ayarı bozulmuşsa ayarını yapınız veya yetkili servisinize bildiriniz.

 

2.       Bomda bulunan şaryo halatını kontrol ediniz, ezik ve damarda kopma varsa yenisiyle değiştirilmesini talep ediniz. Şaryoda bulunan halatın uçlarındaki klemensleri kontrol ediniz ve gevşemişse sıkıştırınız.

 

3.       Şaryo halatında boşalma olmuşsa şaryoda bulunan tambur sayesinde, anahtarla sıkıştırınız.

 

4.       Kanca halatını kontrol ediniz, damar kopukluğu veya ezilme varsa, yenisi ile değiştirilene kadar kesinlikle çalıştırmayınız.

 

5.       Kanca halat ucunda bulunan klemensi kontrol ediniz ve gevşeme varsa sıkıştırınız.

 

6.       Elektrik kablosunu yukarıya doğru çıkarken kontrol ediniz, ezik veya kesik gördüğünüz anda yenisiyle değiştirilmesini talep ediniz.

 

7.       Hareketli makaranın devamlı yağlı olmasına dikkat ediniz.

 

8.       Mesai saati bitiminde kancayı yukarı toplayınız ve dönüş frenini açınız, aşağı indikten sonra kule vinç’in yürüyüş ayaklarını kilitleyiniz.

 

9.       Vinç dayanma gücünden fazla rüzgar olunca (45 Km/h) çalışmayı durdurunuz.

 

KULE VİNÇ HAFTALIK BAKIM

 

1.       Tüm limit switchlerini temizleyip gevşemede bulunan switchleri sıkınız.

2.       Limit switchleri kontaklarını kontrol ediniz, limit switchlerinin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız.

3.       Yük moment ve tonaj limit switchlerini tesbit ediniz, cıvatalarını kontrol ediniz, gevşemiş ise iyi sıkınız.

4.       Kontaktörlerin ve Bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.

5.       Elektrik panosunda bulunan bağlantı klemenslerini yeniden sıkıştırınız.

6.       Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.

7.       Kanca ve Şaryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.

8.       Arka ağırlık taşlarını birbirine bağlayan cıvatayı sıkınız. (Marka modele göre değişkenlik gösterebilir)

9.       Kancanın çengelini ve kancanın pimlerini kontrol ediniz.

 

KULE VİNÇ AYLIK BAKIM


1.       Hareketli parçaları yağlayınız. (Göbek dişlisi kancanın hareketli parçasıdır

2.       Bütün eleman ve merdiven cıvata ve somunları kontrol ediniz, gevşek olanları sıkınız.

3.       Vinç’in bütün pimlerini kontrol ediniz zedelenme gördüğünüz pimi

4.       değiştiriniz. (Vinç’i kuran yetkili kişiye haber ver)

5.       Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.

6.       Bom dibinde bulunan elektronik pimde zedelenme varsa yenisiyle değiştiriniz.

7.       Kabin içinde bulunan elektronik kg göstergesinde % 10 eksik veya fazla, daha da büyük rakamlar veya hiç göstermiyorsa yetkilisine haber veriniz.

8.       Koruma olmayan yerlerde enmiyet kemerini takınız.

9.       Göbek dişlisini komple, istenilen kg, torkla sıkınız.
Diğer Kule Vinçler